HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN
Quá trình phát triển

Trang Vàng Danh Dự
Ngày cập nhật: 01/08/2010

 
 
Đội ngũ cán bộ quản lý của trường Lê Ngọc Hân từ năm 1992 gồm các thầy cô:

1) Cô Nguyễn Trần Diễm Linh
 • Sinh năm 1966 - Đảng viên 
 • Là giáo viên tại trường, sau đó được đề bạt làm phó hiệu trưởng từ năm 1998
 • Năm 2001 cô được điều động về trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.
 • Năm 2004 cô được bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Ngọc Hân 

2) Cô Lê Mỹ Phượng
 • Sinh năm 1955 - Đảng viên
 • Giáo sinh trường sư phạm Sài Gòn khoá 13 (1974-1976) – năm 1975 sau giải
   phóng, trường sư phạm Sài Gòn được trường sư phạm cấp 2 miền nam
   Việt Nam tiếp quản và các giáo sinh trường được bồi dưỡng ngắn về
   đường lối, chính sách giáo dục của xã hội chủ nghĩa – ra trường tháng 11/1975.
 • Đã là giáo viên của các trường bổ túc Công Nông 1 ( Thủ Đức ) - Trường phổ
   thông lao động (Quận 1 ), trường Hòa Bình (Quận 1) 
 • Là phó hiệu trưởng của trường PTCS Phan Văn Trị ( 1984-1988) 
 • Năm 1988-1990: Học viên khoá HT8 trường cán bộ quản lý và sau đó được bổ
   nhiệm hiệu trưởng (1990)
 • Năm 2004 cô được điều động về làm Hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Bình 

3) Cô Đặng Thị Ánh Nguyệt 
 • Sinh năm 1956 - Đảng viên 
 • Tốt ngiệp trung học Sư phạm (1983-1984)
 • Vào ngành năm 1977 – đã giảng dạy tại trường Phú Mỹ (Nhà Bè) trường Bình Giã
   (Quận 1)
 • Được đề bạt phó hiệu trưởng trường tiểu học Bình Giã, tiểu học Nguyễn Du
   (Quận 1) vào năm 1990, nay là  trường tiểu học Lê Ngọc Hân.

4) Thầy Lưu Kiến Quốc
 • Sinh năm 1960 - Đảng viên .
 • Tốt nghiệp trung học Sư phạm (1983-1984)
 • Đã giảng dạy tại trường Tân Thuận 5 – Tân Thuận 4 (Nhà Bè)
 • Được bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường Lê Ngọc Hân (1995) và được điều động làm
   phó hiệu trưởng trường Nguyễn Huệ (Quận 1 ) năm 2001.

5) Cô Trần Minh Thanh 
 • Sinh năm 1960 -Đảng Viên.
 • Tốt nghiệp trường đại học Sư Phạm TPHCM (1981-1986) khoa Nga văn .
 • Sau đó học tiếp cử nhân anh văn (ĐHSP Huế ) năm 1996-1998 
 • Giáo viên tiếng Nga chi viện cho trường bổ túc văn hoá tỉnh Cửu Long (1986-1988) 
 • Giáo viên Nga văn và Anh văn cho trường thực nghiệm Quận 1 (1988 – 2000)
 • Được đề bạt làm phó hiệu trưởng trường TH Văn Hiến (Q.1) và sau đó là trường Lê
   Ngọc Hân (2001)

6) Cô Phạm Thị Kim Phượng
 • Sinh năm 1964 - Đảng viên.
 • Tốt nghiệp trung học sư phạm (1985-1987) học tiếp CĐSP (Khoa Tiểu Học)
   1996-1998
 • Vào ngành năm 1988 – đã dạy tại trường thực nghiệm Q.1. Sau đổi tên là trường
   Văn Hiến và được đề bạt làm phó hiệu trưởng trường Văn Hiến năm học 2001-2002
 • Từ năm học 2002-2003 là phó HT trường Lê Ngọc Hân (sau khi sát nhập Văn Hiến
   vào Lê Ngọc Hân)
Cán bộ quản lý đã công tác tại trường Văn Hiến nay chuyển đơn vị khác:

7) Cô Nguyễn Thị Minh Tân
 • Sinh năm 1950 - Đảng viên.
 • HT trường tiểu học Văn Hiến từ năm 1994, là trường thực hiện thí điểm chương trình
   công nghệ giáo dục Tp.HCM – cô mất năm 2000 vì bệnh

8) Cô Mai Thị Ngọc Lan
 • Là giáo viên tại trường được đề bạt làm phó HT từ năm 1999
 • Năm 2002 cô được điều động về trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

9) Cô Hoàng Minh Phương
 • Là giáo viên tại trường, năm 2000 được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng trường tiểu
   học Chương Dương, nay là Hiệu trưởng trường Chương Dưong

10) Thầy Nguyễn Xuân Cường
 • Là giáo viên tại trường, năm 2000 được bổ nhiệm làm phó HT trường tiểu học
   Nguyễn Bỉnh Khiêm, nay là phó HT trường Chương Dương.
 


Các thông tin khác

(08/09/2015)
(08/09/2015)
(08/09/2015)
(08/09/2015)
(08/09/2015)
(08/09/2015)
(08/09/2015)
(08/09/2015)
(08/09/2015) 
Cuộc thi Olympic Toán qua Internet
Cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet
Thư viện hình ảnh
Lễ Hội Trăng Rằm Tháng 8
(C) 2014 - Trang web chính thức của Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân
12 Sương Nguyệt Anh - Q.1 - TP.HCM
Email: lengochan@lengochan.net - Website: www.lengochan.net
 
Trang chủ |  Liên hệ - Góp ý
Tổng số lượt xem: 486,284